Beiratkozás

Beiratkozott olvasó

Beiratkozott olvasói jogviszony: Beiratkozott olvasói jogviszonyt létesíthet minden olyan a fentiekben felsorolt magyar állampolgár, illetve útlevéllel, tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár könyvtárhasználó, aki a látogatókat megillető könyvtári szolgáltatásokon túl a Könyvtár egyéb szolgáltatásait is igénybe kívánja venni.

A beiratkozott olvasó a könyvtárhasználat megkezdésekor köteles Belépési nyilatkozatot kitölteni, amellyel elfogadja a Könyvtár használati szabályzatát.

A gyermekkönyvtár használata ingyenes. A gyermekkönyvtárba való beiratkozáskor a gyermek és a jótálló adatait rögzíti a Könyvtár.

A beiratkozott olvasó a beiratkozással egyidejűleg szolgálati egységenként beiratkozási díjat köteles fizetni, melynek mértéke a jelen Szabályzatban rögzített, illetve annak emelkedésekor a Szabályzat erre irányuló módosítása szerinti összeg.