Helyben használat

Látogatói jogviszony: Látogatói jogviszonyt létesíthet minden, a Könyvtár gyűjteménye iránt érdeklődő magyar állampolgár, illetve útlevéllel rendelkező külföldi állampolgár könyvtárhasználó.

A látogatót az alábbi szolgáltatások illetik meg:

  • helyben olvasás,
  • olvasóterem használat,
  • katalógusok, állományfeltáró eszközök használata
  • információk kérése a könyvtárosoktól a könyvtárról és a könyvtári szolgáltatásokról,
  • tájékozódás más könyvtárak szolgáltatásairól,
  • reprográfiai (fénymásolási) szolgáltatást vehet igénybe annak díjtételei szerint.

A látogató számára a könyvtárhasználat ingyenes.