Kölcsönzés

A könyvtári dokumentumok kölcsönzése

A könyvtár használati szabályzatát, a számítógépes kölcsönzési rendszer elfogadását az olvasó a beiratkozási adatlapon sajátkezű aláírásával veszi tudomásul.
Az olvasójegyet belépéskor mindig le kell adni, távozáskor pedig vissza kell kérni.

Egyidejűleg 6 db könyv, 6 hetes időtartamra kölcsönözhető.

Amennyiben szükséges, az olvasó a kölcsönzött dokumentumokat egy alkalommal meghosszabbíthatja, amennyiben nincs előjegyzés rájuk. A hosszabbítás történhet személyesen, telefonon, online vagy e-mailben.
Amennyiben a keresett dokumentum kölcsönzésben van, az olvasó előjegyzést kérhet. A beérkezésről telefonon vagy e-mailben a könyvtár dolgozói értesítik. Az értesítéstől számított egy hétig a dokumentum az olvasó rendelkezésére áll.

Amennyiben az olvasó a kölcsönzési határidő lejártáig az általa elvitt dokumentumot nem szolgáltatta vissza és a kölcsönzés hosszabbítását nem kérte, dokumentumonként a mellékletben feltüntetett késedelmi díjat, valamint a időközben felmerült postaköltségeket köteles a könyvtár számára befizetni. A könyvtár 5 nappal a kölcsönzési határidő lejárta után a késedelmes olvasót kötelezettségére normál postai levélben figyelmezteti. E levelet az önálló jövedelemmel nem rendelkező olvasók esetén a jótállónak kell elküldeni és fel kell benne tüntetni a kölcsönzött dokumentumok típusát és darabszámát.

Ha a dokumentumot kétszeri felszólításra sem szolgáltatja vissza a kölcsönvevő, az intézmény egy harmadik felhívást küld részére (ill. ha önálló jövedelemmel nem rendelkezik, jótállójának) tértivevényes levél formájában. Melyben feltünteti azt az összeget, amelyet a dokumentum visszaadásának elmulasztása miatt a kölcsönvevőtől követel. Ez magába foglalja a késedelmi díjat, az eddig felmerült összes postai költséget és a dokumentum ellenértékét.