Könyvtárközi kölcsönzés

Ezt a szolgáltatást csak a beiratkozott könyvtárhasználók vehetik igénybe.
Egyszerre egy olvasónál 3 darab dokumentum lehet, újabb kérés csak ezek visszahozatala után indítható, de havonta összesen maximum 6 dokumentum kérhető.

A dokumentumok kölcsönzése csak személyesen, bizonylat aláírásával történhet.

A küldő könyvtár szabja meg:

  • a kért dokumentum kölcsönzési határidejét,
  • a kölcsönzés módját (kölcsönzés, ill. helyben olvasás),
  • az esetleges fénymásolat térítési díját, melyet az olvasónak kell megfizetnie.

Ha az idegen könyvtártól kapott könyv elvész vagy megrongálódik, annak térítési díját – amelyet a kölcsönadó intézmény állapít meg – a könyvtárhasználónak kell megfizetnie.

A könyvtárközi kölcsönzés visszaküldésének postaköltségét az olvasó állja.

Azok az olvasók, akik nem tartják be a fenti szabályokat, automatikusan kizárják magukat a könyvtárközi kölcsönzésből!