Művészetek Háza-KK és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár

pályázatot hirdet

Művészetek Háza-KK és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár

könyvtáros/ könyvtáros asszisztens

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, Pilisvörösvár

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A könyvtárosi feladatok teljes körű ellátása a munkaköri leírásban foglaltak alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra nagyságrendileg a korábbi a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

   Felsőfokú képesítés, Főiskola, könyvtáros/ informatikus könyvtáros/ könyvtárpedagógia-tanár végzettség vagy az OKJ szerinti könyvtáros asszisztens/ segédkönyvtáros szakképesítés vagy a szakképzettség megszerzésének vállalása 2 éven belül,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

   Felsőfokú képesítés, közművelődési szakképzettség (andragógus/ művelődésszervező/ közösségszervező/ népművelő),

  Német nyelvtudás,

  könyvtárban szerzett munkatapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

  ECDL

Előnyt jelentő kompetenciák:

  kommunikációs készségek, határozott fellépés, pedagógiai és andragógiai érzék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 09.11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Máté Benedek igazgatóhelyettes nyújt, a 26-330-486-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  Postai úton: Művészetek Háza-KK és Városi Könyvtár, 2085 Pilisvörösvár, Fő u. 127., Kérjük a borítékon feltűntetni a munkakör megnevezését: könyvtáros/ könyvtáros asszisztens.

vagy

 

  Elektronikus úton mhigazgato@mhpv.hu E-mail címen keresztül

vagy

  Személyesen: Művészetek Háza-KK és Városi Könyvtár, 2085 Pilisvörösvár, Fő u. 127., Kérjük a borítékon feltűntetni a munkakör megnevezését: könyvtáros/ könyvtáros asszisztens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 09.15

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3.§ (1) bekezdése alapján 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor.